2014 m. lapkričio 17 d., pirmadienis

Vilniečių portretai: Rasos

Turbūt nėra banalesnio dalyko už antkapinių fotografijų (nuotraukų, esančių ant kapinių paminklų) fiksavimą. Lygiai taip pat yra įprasta skaityti memorialines dedikacijas arba pažvelgti į akmenyje ar medyje išskaptuotas gimimo-mirimo datas (ankstesniais laikais šį uždavinį palengvindavo, nurodydami: "Gyveno tiek ir tiek metų").

Dėti fotografinį atvaizdą į antkapinį paminklą yra tam tikro meto tendencija. Ištakas galima įžvelgti baroke, kuomet bent jau Respublikoje, mirusį kilmingą velionį ženklindavo jo natūralistiškai ištapytas "abrozdas", pritaisytas prie karsto, vėliau (jeigu miręs buvo nusipelnęs Bažnyčios globėjas) patalpintas kur nors mauzoliejinė koplyčioje arba tiesiog navoje. dar galima prisiminti ir Romą su jos biustų galerijomis...

Fotografijos iš Vilniaus Rasų kapinių - tai XIX amžiaus pabaigoje-XX pirmojoje pusėje (iki 1939-ųjų) gyvenusių vilniečių atvaizdų galerija. Kuo tikriausias memorialinis albumas, kurio atvaizdai paženklinti Mirties angelo kvapo...

(Pastarasis pasakymas nėra vien poetinė alegorija, kadangi turbūt vandališkuoju pokariu ne vienas paminklas ir konkrečiai jų foto atvaizdai buvo išdaužyti, išniekinti, tartum švenčiant makabrišką Chamo orgiją prieš visa tai, kas yra šventa...).

Kažin ar čia esantys (daugiau nei 70) portretų yra visi (ar net didesnė dalis), juolab, kad kai kurie iš jų  - tai tik veidų šešėliai (savotiškos Turino drobulės). Kaleidoskopiškai kintantys veidai - vyrų, moterų, nemažai jaunuolių, netgi vaikų. Fotografija, bent dvidešimtojo šimtmečio pradžioje - dar brangus malonumas, todėl ne vienas veidas aristokratiškas, inteligentiškas - iš visuomenės aukštumų...

Nuo pagrindinių Rasų kapinių vartų eita prieš laikrodžio rodyklę, žinoma, daugiau pakraščiais (bauginančiais savo apleistumu beu užmirštimi) - būtent čia nuotraukų įmanoma aptikti daugiau, nes fotografijų dėjimo į paminklus reiškinys ypač populiariu buvo 2-4 dešimtmečiais. 

Pradžioje norėjosi surasti kiek įmanoma daugiau informacijos apie kiekvieną savo atvaizdą ir po mirties palikusį žmogų, tačiau paskui galvon įsismelkė mintis, kad po mirties nėra jau taip ir svarbu, ką kas veikė ir kuo buvo žymus ar nusipelnęs (perrašyti tik kai kurie "titulai' nuo antkapių). Svarbiau, kad tie veidai, tie žvilgsniai, tos akys dar ne taip seniai (prieš Amžinybę yra trumpas bet kuris laiko tarpas) šmėščiojo Vilniuje...

Janeczka Illaszewiczowna (1920-1929)

Jan Illaszewicz (1873-1936)

Jozef Markowicz (1899-1925)

Stefa z Markowiczow Piznalowa (1905-1934)

Paulina Kamilla Adamiczowa (1836-1913, kairėje) ir jos sūnus vaistininkas Lucjan Adamowicz (1875-1911, dešinėje)

Piotr Kulesza (mirė 1930)

Antonina Kuleszanka (mirė 1936)

Stanislawa Kuleszyna z Adamowiczow (mirė 1926)

Zosienka Sygnatowiczowna (1905-1921)

Piotr Iwanowski (1903-1924)

Stefanija Iwanowska (1909-1932)

Anna Iwanowska (1910-1922)

Edward Maciejiewicz (1841-1899)

Kazimira z Bystrynowskich Gicewiczowna (1841-1896)

Joachim Giecewicz

Jan Skowronek (1833-1892)

Jozef Janczewski (miręs 19 metų)

Vilniaus universiteto profesorius Adam Ferdynand Adamowicz (1802-1881)

Rozalja Potocka (1869-1923)

Jozef Oranski (1890-1936)

Jadwiga Brzozowska (1902-1924)

Sylwester Tabero (1879-1940) ir Marja Tabero z Maslowskich (1881-1920)

Nenustatytas vyras

Nenustatyta moteris

Marja Barszczewska (1862-1927)

Eugenja z Karpaczow Benalowa (1891-1928)

Filomatų licėjaus 5 klasės mokinė Zosienka Banelowna (1910-1928) 

S.Batoro universiteto asistentas Michal Dziadowicz (1898-1928)

Drujos mokyklos mokytoja Wiktorja Dziadowiczowna (1908-1934) 

Dr. Hieronim Borodzicz (gimęs 1835)

Walerjan Korwin-Pawlowski (miręs 1931)

Adam Orszewski (1843-1918) ir Marja Orzewska (1847-1913)

January Hartunc (miręs 1911)

Wincenty Stankiewicz

Katarzyna z Bartoszewiszow Jakubowska (1846-1911)

Emilja z Szulcow Glochowska (1859-1911)

Vilniaus ugniagesys Stanislaw Nowicki, žuvęs tarnybos metu, 1934 XI 22 (1895-1934)

Antoni Wilkisz (1868-1917)

Wladyslaw Znosko (1894-1929)

Michal Marinkiewicz (1915-1936)

Geležinkelietis Edward Hryniewicz (žuvo eidamas tarnybines pareigas Pabradėje)(1883-1931)

Helena Maconkowna (1915-1937)

Kla...ra Cimosz...ewska (? - skilusi paminklinė lenta)

Aleksandra z Radowiczow Pakietorowa (1888-1936)

Leon Awgun (1908-1936)

Kazimiera z Dabrowskich Awgunowa (1879-1944)


Dzimitrowicziai

Garvežio mašinistas (žuvęs avarijos metu 1936 VIII 17) Wladyslaw Zykus (1894-1936)

Nenustatyta moteris

Michal Wasilewski (1880-1939) ir Aniela Wasilewska

Jadwiga Piotrowska (1910-1932)

Jozefa Kosinska

Stanislaw Tylunas (miręs 1930)

Stanislawa z Jackiewiczow Mikolajewowa (1896-1931)

Ignacy Jackiewicz (1862-1928)

Helena z Jackewiczow... [toliau neįskaitoma](1862-1932)

Alicja Malinowska, gimusi 1937 metais, sunkiai sužeista bombos 1941 birželio 26 dieną, mirusi 1942 metų gruodžio 1 dieną

Aleksandra Czeslawa ("Lala") Czaykowska (1937-1939)

Bebuchna Olewinska (1930-1937)

Zofja z Butrymowiczow Kozlowska (mirusi 1939)

Boleslaw Jan Sawicki (1970-1932)

Felicja Jakuczun (1878-1938)

Stanislaw Hrynkiewicz (1902-1927)

Jadzė Valterytė (1899-1919)

Amylė Valterytė (1903-1924)

Wladyslaw Szachno (1839-1889)

Zdislaw Euzebiusz Martwych (1869-1893)

Wincentyna Szhabowska (1893-1930)

Szhabowski

S.Batoro universiteto studentas Waclaw Wojtkiewicz (1900-1920)

Generolas Augustinas Paškevičius (1843-1914)

Apolinary Justyn Mikutowicz (1836-1893)